Aarden, Verstillen, Voeden

Aarden, Verstillen en Voeden.

Met het telen van je eigen voedsel kom je dichter bij de natuur te staan en ook ons jonge voedsel bos geeft binnenkort al haar eerste vruchten af.
We bewegen mee met het ritme van de seizoenen en doen daar onszelf, onze gasten en de natuur een groot plezier mee. Hoe mooi is het dat je eten van het land verzamelt en tijdens het middagmaal opeet? Je werk in het jonge bos en ziet alles langzaam tot wasdom komen. Het geeft je voldoening en het rustige tempo werkt ontladend.

De jonge haag van meidoorn, sleedoorn en hondsroos die we rondom het perceel hebben geplant biedt straks volop nestelplek voor allerlei vogels. Als we oogsten dan plukken we niet de hele struik leeg maar laten ook wat hangen voor de vogels.

De eenvoudige Yurt biedt gelegenheid om even tot rust te komen. Door te mediteren bv of een fijn gesprek te voeren, kun je dichter bij je zelf komen en je weer meer in contact brengen met datgene wat jou beweegt. We nodigen je uit om echt aanwezig te zijn in het moment, door je telefoon in de auto te laten bijvoorbeeld zodat er minder prikkels van buitenaf tot je komen. Op deze manier kom je echt toe aan jezelf.