Bijeenkomst Langdurig zieken

Film gedraaid tijdens een bijeenkomst voor langdurig zieken in Vught