Stil zijn (Gedicht)

Jouw stil zijn
is zo mooi
Je ogen kijken rond
Je ziet alles heel helder
en houdt wijs je mond

terug