Leiding nemen over je leven

Er kwam een vrouw op bezoek.
Ze praatte druk maar werd onmiddellijk stil tussen de dieren.
Er was een klik. Dat was duidelijk.
Het is ontroerend om te zien hoe mens en dier bijna instant vriendschap met elkaar sluiten.
Een intens en stil moment van elkaar (h)erkennen.

De vrouw staat aan voor het leven. Dat is duidelijk.
Ze wíl graag en de passie voor alles wat leeft; bomen, planten, dieren, spat er van af.
We gaan samen zitten en laten de stilte haar werk doen. Zo nu en dan praten we.
Ze is hier voor de dieren maar ook voor de mensen, zegt ze.

Gaandeweg neemt zij meer leiding over haar leven.
Ze neemt haar plek in. Heel stevig dit keer.
En ze wordt er voor beloond in de buitenwereld.
De tools zijn niet voor dovemans oren; Ze hoort ze, ze begrijpt ze èn ze past ze toe.
Ze neemt de leiding.
Dan begint het creëren.....
En het is fantastisch om het te zien gebeuren.
Ze straalt. "Het werkt" roept ze verwonderlijk

terug