Kinderen van Moeder Aarde

Diep geraakt was ze…..
Haar kinderen waren voor haar opgekomen.
Ze waren gaan staan voor wat Zij waard is.
Zij waren gaan staan voor hun Moeder.
Als één front, stonden zij daar. “Zo, ga je niet met een moeder om”, hadden ze gezegd.
Ze waren eensgezind en overtuigend geweest. En de grote mensen hadden geprobeerd hen te stoppen, door te doen wat zij altijd doen; labels plakken….in hokjes stoppen. Proberen hen klein en onzeker te maken door te zeggen dat ze niet goed genoeg zijn.
Maar de kinderen van Nu pikten het niet langer. Ze laten zich niet meer doen….
De kinderen van Nu volgen hun eigen wijsheid. En gelijk hebben ze…..
Ze waren opgekomen tegen het ijzeren Hoofd dat maar niet wil buigen voor het Hart.
Over de hele wereld hadden ze zich geroerd. “Dit niet meer!”
De manipulatie. De macht. Het geld dat altijd maar voorop moet gaan. De oorlog.
De onderdrukking van het vrouwelijke, zachte, leven schenkende….
Zij konden het niet langer aan zien en voelden hoe disrespectvol er met hun Moeder werd omgegaan.

En dat besef, raakte Moeder Aarde tot in het diepst van haar wezen.
Deze kinderen zijn niet zomaar kinderen….ze hebben de aard van geen vreemde. Het zijn de kinderen van Moeder Aarde.
Het zijn de sterksten van de sterksten.
Aarde werd zo diep geraakt door de klimaatprotesten van deze dappere kinderharten, dat zij het aandurft om zich bloot te geven als nooit te voren…..
Om haar kwetsbare kant naar buiten te laten stralen. Om haar schatten prijs te geven omdat ze weet dat er voldoende Hoeders zijn van de Aarde. Hoeders die weten wat zij waard is. Die weten wat de (w)aarde van het leven is.
Dit proces vraagt veel van haar en van ons maar ze kan het….En ze zal het doen!
Zijn wij bereid om eindelijk naar haar te luisteren?
Om haar eindelijk te zien voor wie ze werkelijk is?
Zijn wij bereid om haar te eren en te danken voor wat ze ons schenkt?
Staan we er dagelijks bij stil dat zij ons draagt? Dat zij zorgt voor de lucht in onze longen?
Zonder haar geen eten en geen drinkwater. Dank jij haar ooit hiervoor?
Of kijk je naar de hemel en wacht je op een God die nooit gaat komen? Terwijl zij tastbaar, voelbaar aanwezig is, onder je voeten.
Ben jij een Hoeder van de Aarde of wil je dat zijn?
Moedig haar dan aan. Zeg lieve woordjes tegen haar. Zing voor haar terwijl je in de tuin werkt en de aarde door je handen voelt. Geef de bloemen en groente water. Ze groeien in haar schoot. Dank de zon voor het licht.
Laat je angst varen. Angst hoort bij het Hoofd en het verlaagt je energieveld.
Voel en voed het vertrouwen in je Hart en weet dat ook jij een kind bent van Moeder Aarde!

In diepe dankbaarheid en liefde geschreven voor onze Moeder,
Angelique Verhoeven
Hartenboerin

terug