Een stichting in wording

Hoe word je een stichting? Daar groei je naar toe. Wij, althans. We zijn het er over eens dat een stichting een mooie manier zou zijn om Hartenboeren vorm te geven. Wat daar allemaal voor nodig is dat gaat de komende tijd duidelijk worden. We zijn ontzettend blij dat ook op dit gebied de juiste mensen aanhaken om ons daar bij te helpen.
Als ik zomaar eens opsom wat er op de agenda staat voor Hartenboeren dan is dat een kleurrijk palet:

Dagelijks in de moestuin collega's ontvangen:
In alle eenvoud mensen een fijne plek bieden waar ze op adem kunnen komen omdat ze op wat voor manier dan ook het behoorlijk voor hun kiezen hebben gehad.

Een korte film:
Carlo, een collega èn een talentvolle filmmaker is bezig met een korte film waarin we de laatste ontwikkelingen van Hartenboeren laten zien.
Jason, de zoon van twee collega's heeft deze week met zijn drone onze nieuwe locatie gefilmd vanuit de lucht! Prachtige, loepzuivere beelden die Carlo verwerkt in de film.

Een krant:
Om nog meer collega's te wijzen op het bestaan van Hartenboeren verschijnt er binnenkort een krant. Linda Peters en Yvette van Kempen hebben daarin een waardevolle bijdrage geleverd. Twee collega's doen in deze krant hun verhaal en ook dat is bijzonder. De krant wordt mede mogelijk gemaakt door een gift van een personeelsvereniging uit Zeeland-West Brabant en de verkoop van een schilderij. Dank jullie wel, allemaal!

Een moestuinlunch:
We delen onze oogst om mensen te bedanken voor de ondersteuning die zij bieden; Ton, Wil, Joop, Henri, Susanne, Frans, Thea, Mariette, Irene, Han, Ton, Carlo, Martin, Hanna, Raf, Dirk, Patricia, Peter

Een stichting vormen:
Gesprekken met andere stichtingen. Wat maakt hun succesvol? Welke tips hebben zij voor ons? De mensen van Villa Pardoes zijn kundig en staan open voor onze vragen. Ze denken mee in de mogelijkheden, in het uitbreiden van ons netwerk. Wat is het toch fijn als mensen de verbinding aangaan en delen. Dan ontstaan er samenwerkingen. En een nog toepasselijker woord daarvoor is: KRUISBESTUIVING.

Zon en rust:
Om al dit werk ook eens los te laten, trekken we zo nu en dan er op uit met de kinderen. Zon en avontuur doet een mens goed.

terug