Burgemeesters en wethouders

Deze maand begon met de week van de dialoog. Ons thema was ‘elkaar zien in de zorg voor de aarde’. En wat voelde ik me gezien. Ik ben dankbaar en blij om te ervaren dat er mensen zijn die de zorg voor de aarde met mij delen. Dat zij hun licht laten schijnen.
Ik hou van de natuur en wandel vaak met getraumatiseerde mensen in een bosrijke omgeving. Mensen doen, door een wandeling in het bos, energie op en soms zelfs nieuwe inzichten of inspiratie die hen helpt om verdere stappen te zetten in hun leven. Sommigen zeggen; “Ik loop met een kop vol zorgen het bos in en wandel als herboren het bos weer uit.”
Dat is wat de natuur voor een mens kan doen. En wat doet de mens voor de natuur?
Waarom ik dit werk doe, is om mensen onderdeel te laten zijn van die natuur. We zijn met de Aarde verbonden. Zij staat niet los van ons.
Wanneer er meer bewustwording ontstaat brengt dat meer respect voor de natuur met zich mee en meer kracht in de goede richting.

Mijn eigen bewustwording ontstond na een reeks traumatiserende gebeurtenissen. Deze trauma’s heb ik recht aan gekeken en verantwoordelijkheid genomen voor mijn genezingsproces. Ik besefte dat de mens zelf helende vermogens in zich draagt. Het beste medicijn voor mij bleek de natuur te zijn; de stilte in een bos, de wijsheid van de bomen. Soms liep ik huilend, geeuwend of kokhalzend door de natuur maar voelde me daarna helemaal opgeladen en fris. De Aarde heelde mijn wonden.

Eén van de trauma’s was, wat de meeste mensen kennen als; ‘’ een bijna dood ervaring “. Ik spreek zelf liever van een blanco moment. Een moment waarbij ik me in een neutraal veld begaf zonder zwaartekracht. Dit moment heeft een diepe liefde voor de Aarde in mij wakker gemaakt en sindsdien help ik haar nog meer, waar ik kan. Dit moment heeft ook mijn zicht verhelderd en een oude wijsheid in mij bekrachtigd. Deze vermogens zijn niet uniek en naar mijn idee hoef je hier geen trauma voor te ervaren om dit in jezelf te ervaren. Als mens zijn we gelijkwaardig aan elkaar en daarin worden we nogal eens getest.

Kijk alleen maar eens naar de verschillen in dit land tussen rijk en arm. Ben je meer waard omdat je meer geld hebt dan ik? Of omdat je gestudeerd hebt? Naar mijn idee niet. Toch zie ik de macht vaak gepaard gaan met financiële rijkdom. Wie zijn de mensen achter de multinationals? En wat is hun agenda? Hoe ver is de landelijke politiek hierin betrokken? Wat kan ik doen?
Ik kan vertellen over de macht die wij als mens hebben. Die macht is de kracht in onszelf. Ons vermogen om te scheppen, te creëren, te helen, om dat vermogen aan te wenden. Ons vermogen om ons licht te laten schijnen, daar waar het nu nog te donker is of nog niet transparant. Ik zie het helder en met mij heel veel anderen. Door ons te verbinden met de ander en in respect naar elkaar een gezamenlijk doel na te streven kunnen we zoveel realiseren.

Bijvoorbeeld het stopzetten van het boren naar gas in Waalwijk, Tilburg en Loon op Zand. Het gaat ten koste van onze natuur. Het gaat ten koste van onze landbouwgrond, onderaardse waterlagen en waterwegen. Daarnaast vervuilt het de lucht. Ik vraag me af welke druk en macht zich achter deze kwestie en de minister afspeelt. Wat bezielt deze man om beslissingen te nemen die zulke verstrekkende gevolgen zullen hebben voor ons en onze kinderen.
We moeten zuinig zijn met ons drinkwater zeggen alle waterbedrijven. Medicijnresten blijven achter in ons drinkwater. De toenemende xtc-labs die hun vaten met chemicaliën weg laten lopen in onze sloten en daar bovenop komt ook nog het giftige ‘productiewater’ van gas-boren.
Ik ben dankbaar voor de burgemeesters en wethouders die zich de komende tijd buigen over vervolgstappen naar de minister. Ik ben dankbaar voor juristen die hun nek uit durven steken. Ik ben dankbaar voor iedere inwoner van Brabant die zich sterk maakt voor de natuur, niet met woede maar met kracht en vanuit het hart, in de goede richting.
In ons zit een stevig kompas dat vaart op rechtvaardigheid. We hebben recht op gezond water, gezonde lucht en een gezonde leefomgeving.

terug